Witamy na stronie internetowej OSP w Łobudzicach
Wspólne zdjęcie podczas Jubileuszu 100-lecia OSP w Łobudzicach

  W sobotę  19 stycznia 2019r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobudzicach, zebrali się członkowie Prezydium Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zelowie. Obrady, którym przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zelowie dh. Szczepan Krajda, służyły podsumowaniu działalności w roku 2018, ustaleniu harmonogramu zebrań sprawozdawczych jednostek OSP z terenu Gminy Zelowie oraz przyjęciu planu pracy Zarządu w roku 2019. W posiedzeniu uczestniczyli goście zaproszeni: prezesi oraz naczelnicy poszczególnych jednostek OSP z miasta i gminy Zelów, Przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie Sławomir Malinowski, Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie Sylwester Drozdowski, zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie młodszy brygadier mgr. Krzysztof Kowalczyk, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Barbara Biesaga, Radna Rady Miejskiej w Zelowie Anna Bartecka, honorowy kapelan gminny strażaków ks. Leon Strzelczyk, Proboszcz parafii w Łobudzicach Mirosław Simka.

Statystyka łączna za 2018 rok dla miasta i gminy Zelów przedstawia się następująco:

Łączna ilość pożarów ogółem 57, zakwalifikowano: małe – 52, średnie 5, dużych – 0
Miejscowe zagrożenia ogółem – 228,  w tym zagrożenia lokalne – 221, małe – 6, średnie – 1, dużych – 0

   Analizując statystykę z 2017 roku ilość zagrożeń wskazują na nieznaczny spadek w ilości zdarzeń na terenie gminy Zelów. Mniej wyjazdów zanotowały jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Kociszew, Łobudzice, Pożdżenice, Zelów), natomiast więcej interwencji podjęły pozostałe jednostki OSP z gminy Zelów. Jednostki OSP z terenu gminy Zelów dysponują23 samochodami bojowymi, z czego cztery z nich to auta ciężkie (GCBA), 11 z nich to auta średnie (GBA), 6 aut lekkich i jedna drabina na samochodzie Jelcz. Pod koniec 2018 roku jednostka OSP Zelów sfinalizowała zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA marki MAN. W 2018 roku nie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze dlatego Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zelowie postanowił zorganizować manewry mające na celu sprawdzenie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu całej gminy a także wyszkolenie naszych druhów biorących udział w tych działaniach.

  Po zakończeniu narady nastąpiło uroczyste przekazanie oraz poświęcenie nowo zakupionej motopompy dla OSP Łobudzice, zakup zrealizowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz z samorządu Gminy Zelów. Na zakończenie posiedzenia wszyscy jego uczestnicy podzielili się opłatkiem i złożyli życzenia noworoczne. Później był czas na wspólny obiad i rozmowy o planach na przyszłość.

Harmonogram zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP w mieście i gminie Zelów za 2018 rok:

  19 stycznia br. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobudzicach odbędzie się miejsko-gminny opłatek strażacki z udziałem Prezydium Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zelowie, naczelników oraz prezesów jednostek z terenu miasta i gminy Zelów, księży oraz gości zaproszonych. (relacja zdjęciowa oraz filmowa już wkrótce). 

Spotkanie opłatkowe zostało objęte
Honorowym Patronatem Burmistrza Zelowa Tomasza Jachymka.

Uwaga! Planowany grafik zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP może ulec zmianie.

Grafik aktualny na dzień: 18.01.2019r.