Z przykrością informujemy, że w dniu
16 października w wieku 67 lat zmarł nasz druh

Ś.P. KAZIMIERZ ADAMCZYK

Wstąpił w nasze szeregi w roku 1978.
Zasłużony wieloletni druh, Wzorowy Strażak. 

Odznaczony w 1993 roku odznaką Wzorowego Strażaka.
W 1998r Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa.
W
 roku 2003 - Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa.
Podczas ostatniego Jubileuszu 95-lecia naszej jednostki w 2014r. został wyróżniony
 odznaczeniem Złotego Medalu Za Zasługi Dla Pożarnictwa.
Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, uroczystościach strażackich, świętach kościelnych oraz państwowych. Był aktywnym strażakiem. Pracował na rzecz OSP Łobudzice jak i środowiska. W latach 1993-1998 pełnił funkcję Przewodniczego Komisji Rewizyjnej naszej jednostki.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobudzicach
oraz wszyscy druhowie składają szczere
wyrazy głębokiego współczucia rodzinie zmarłego.
 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 20.10.2015r (wtorek) o godzinie 13:00
w kościele pw. świętego Wawrzyńca w Łobudzicach.

ZELÓW